Jesteś tutaj: Strona główna / inwestycje
liczba znalezionych wpisów: 74

Przebudowa nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Kodową a ul. Żołędziową o dł. 88,80 mb, Wykonano nakładkę asfaltową wraz z zabudową jednostronnego krawężnika betonowego, najazdowego. Wykonawca: DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic. Koszt: 19.499,14 zł (brutto) ...
Wykonano nawierzchnię asfaltowo-betonową drogi na odcinku południowym – dł. 188,0 mb.  Łącznik z ul.Bartniczą). Wykonawca: DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic. Koszt: 15.909,02 (brutto) ...
Zakres robót obejmował: przebudowę nawierzchni z poszerzeniami szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowania z ul. Wspólną, wykonanie jednostronnego krawężnika , utwardzenie pobocza północnego kostką betonową w pasie o szer. 0,5m oraz roboty towarzyszące. Roboty zlecono na podstawie przetargów nieograniczonych następującym wykonawcom : ...
Wykonano przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniami na długości 1,328 km (od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 1 do bud. pawilonu handlowego "Biedronka") - Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma DROGOPOL z Katowic. Koszt zadania to 259.319,87 zł (brutto).  ...
Zakończono przebudowę drogi wyjazdowej z parkingu przy Gminnym Domu Kultury wraz odwodnieniem. Roboty zostały dofinansowane w wysokości 50.000zł z dotacji zewnętrznej. Koszt robót: 68.800 zł. ...
Zakończono 1 etap renowacji zbiorników małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze. W ramach tego etapu wykonano renowację grobli zbiornika górnego na dł. 200 mb. Koszty zostały częściowo pokryte ze środków Polskiego Związku Wędkarskiego (15.000zł). Gmina uzyskała dofinansowanie tego zadania ...
Zakończono przebudowę nawierzchni fragmentu ul. Wróblewskiego 19A -19Y. Z uwagi na ograniczoną szerokość drogi na łukach poziomych i znaczną ilość studni kanalizacyjnych i wpustów, wystąpiła konieczność ułożenia nawierzchni metodą ręczną. Koszt robót: 55.000 zł. ...
 
< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
zobacz więcej artykułów w archiwum kategorii
 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór