Jesteś tutaj: Strona główna / Przebudowa dróg gminnych

Przebudowa dróg gminnych

Data powstania: 2019-01-17 09:02
Data modyfikacji: 2019-01-17 09:04W ramach projektu dokonano przebudowy ulic: Jasnej, Rubinowej, Składowej, Cichej, Plichtowickiej, Wschodniej, Paproci, Poziomkowej, Wąskiej, Kobiórskiej (od nr 44 do 51A), Rodzinnej (103 do nr 109), Przemysłowej.

W przypadku ul. Jasnej, zadanie polegało na rozebraniu przykrawężnikowych koryt  ściekowych i zastąpienie ich krawężnikiem betonowym najazdowym, korekcie poziomu istniejących wpustów ulicznych i studni rewizyjnych. Rozebrano starą nawierzchnię asfaltobetonową, wyprofilowano podłoże klińcem, a następnie ułożono  mechanicznie nawierzchnię asfaltobetonową ścieralną gr. 5 cm. Opaski jezdni wzdłuż zachodniej krawędzi drogi, uformowano z destruktu asfaltobetonowego drobnoziarnistego.
Na całym odcinku ul. Rubinowej rozebrano istniejące obustronnie krawężniki betonowe i zastąpiono je nowymi krawężnikami typu najazdowego. Dokonano renowacji wpustów ulicznych. Przy południowej krawędzi drogi wykonano chodnik z kostki betonowej, zwężając pas jezdni do normatywnych 6,00 m. Rozebrano starą nawierzchnię, wyprofilowano podłoże klińcem, a następnie ułożono mechanicznie nawierzchnię asfaltobetonową ścieralną gr. 5cm.
W przypadku ulic Cichej, Wschodniej, Paproci, Poziomkowej, Wąskiej, Kobiórskiej oraz Rodzinnej, Składowej oraz ul. Plichtowickiej, projekt zakładał zmianę parametrów i ulepszenie nawierzchni dróg. Oczyszczono mechanicznie istniejące powierzchnie pasów drogowych, uzupełniono ubytki (wyboje) asfaltobetonem, skorygowano geometryczne krawędzie i szerokości jezdni. Następnie, po mechanicznym ułożeniu na jezdni asfaltobetonu ścieralnego gr. 5cm na całym przebiegu trasy, wykonano opaski jezdni szer. 0,50 m. Pas drogowy, poza opaskami krawędziowymi, wykończono zielenią na podłożu z gruntu urodzajnego. Na odcinku południowym ul. Składowej, w bezpośrednim sąsiedztwie peronu kolejowego, powstały miejsca postojowe do samochodów osobowych oraz plac pod stojaki dla rowerów. Na trasie powstały również 2 zatoki do mijania pojazdów. Na ulicy Plichtowickiej, w pasie drogowym w pobliżu dworca PKP, wykonano 10 stanowisk postojowych do samochodów osobowych.
Ulica Przemysłowa została przebudowana na odcinku o długości 816,00 mb, od  wjazdu z ul. Plichtowickiej  do ul. Kobiórskiej (droga powiatowa S-4146). W ramach inwestycji oczyszczono mechanicznie istniejącą powierzchnię pasa drogowego, uzupełnienie ubytków (wyboje) asfaltobetonem na gorąco oraz wyprofilowano przekrój poprzecznego w miejscach zdeformowanych. Po oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu nawierzchni bitumem na gorąco, ułożono mechanicznie nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu. W ostatniej fazie robót, wzdłuż krawędzi jezdni wykonano opaski z drobnego destruktu asfaltobetonowego.
Ponadto, w  ramach projektu zrealizowano zadanie związane z zagospodarowaniem rejonu ul. Tuwima w terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy – budowa parkingów dla samochodów osobowych oraz nawierzchnie docelowe na przyległych terenach rekreacyjnych i dojściach. W ramach robót budowalnych dofinansowanych ze środków MFS zdemontowano istniejący chodnik wzdłuż drogi i kolidujących placów utwardzonych, wykonano kanalizację deszczową, zbudowano ścianę oporową wraz z chodnikiem, wykonano jezdnię manewrową i stanowiska postojowe wraz z wjazdem
i wyjazdem na ul. Tuwima. W ramach środków własnych, zagospodarowano teren szkolny – zwężono istniejący chodnik, łączący parking z placem przed szkołą, nowy chodnik dla uczniów, nawierzchnię z płyt betonowych chodnikowych na terenie siłowni oraz wymieniono nawierzchnię drogi dojazdowej z trylinki na nawierzchnię z prefabrykowanej kostki betonowej typu „BEHATON” wraz z jej poszerzeniem.
Wartość projektu określono na kwotę 1 608 221,32 zł, przy czym dofinansowanie ze środków MFS wyniosło 1 330 429 zł.

Projekty w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności należy rozliczyć najpóźniej w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. W chwili obecnej przygotowujemy rozliczenia oraz dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń na użytkowanie inwestycji.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 676


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór